• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Książka obiektu budowlanego w nowych przepisach prawa budowlanego i rozporządzenia wykonawczego, w tym c-KOB

W przypadku zgłoszenia do 10 czerwca 2024 r. cena wynosi 399 zł netto.

Ważne informacje o szkoleniu

Czy wiesz:
• Co nowego w prowadzeniu książki obiektu budowlanego wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo budowlane?
• Od kiedy obowiązuje cyfrowa książka obiektu budowlanego (c-KOB)?
• Jak zakłada się i prowadzi cyfrową KOB?
• Gdzie rejestrować przeglądy i kontrole instalacji elektrycznych, gaśnic, hydrantów - czy wszystkie muszą być uwzględnione w KOB?
• Kto może dokonywać wpisów w KOB?
• Czy trzeba będzie robić inwentaryzację posiadanej dokumentacji?
• W jaki sposób dokumentować w KOB poszczególne etapy remontów oraz innych robót budowlanych?
• Do kiedy można jeszcze prowadzić papierową KOB na dotychczasowych zasadach?
Proponowane szkolenie to odpowiedź na powyższe pytania. Nasze zajęcia to praktyczny warsztat prowadzenia cyfrowej książki obiektu budowlanego, podczas którego przedstawimy:
• podstawowe nowe wymagania dotyczące prowadzenia KOB,
• nowe obowiązki właściciela lub zarządcy, w tyk obowiązek wyznaczenia osoby fizycznej do prowadzenia c-KOB,
• przerzucenie na osoby wykonujące kontrole obowiązku rejestrowania kontroli w c-KOB,
• nowe terminy w wypełnianiu c-KOB,
• zawężony zakres wprowadzania danych do c-KOB,
• zasady zakładania i prowadzenia c-KOB, krok po kroku, z przykładami i z omówieniem studium różnych przypadków.
 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Dowiecie się Państwo, jakie zmiany w prowadzeniu KOB wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo budowlane.
  • Powiemy do kiedy prowadzimy KOB na dotychczasowych zasadach, a od kiedy wyłącznie cyfrową KOB (c-KOB).
  • Wyposażymy Państwa w praktyczną wiedzę, jaką dokumentacje obiektu należy skompletować i rejestrować w KOB i c-KOB.
  • Pokażemy jak strona po stronie (ekran po ekranie) założyć i prowadzić c-KOB.
  • Dzięki indywidualnym konsultacjom z ekspertem uzyskają Państwo odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania podczas prowadzenia KOB.
zwiń
rozwiń
Program

Moduł I – Nowe przepisy dotyczące prowadzenia KOB w ustawie Prawo budowlane:
1. Dla jakich obiektów prowadzimy KOB?
2. Dla jakich obiektów nie prowadzi się KOB?
3. Jakie wpisy dokonuje się w c-KOB i w jakich terminach?
4. Kto i kiedy zakłada c-KOB?
5. Kto prowadzi c-KOB?
6. Jakich wpisów do c-KOB dokonują osoby wykonujące okresowe kontrole?
7. Zasady przydzielania i pozbawiania dostępu do c-KOB?
8. Nowe kary za nieprzestrzeganie przepisów związanych z KOB?
9. Od kiedy obowiązuje c-KOB – przepisy przejściowe.
Moduł II – Nowe rozporządzenie w sprawie c-KOB:
1. Zawartość c-KOB.
2. Co należy wpisać do poszczególnych nowych tablic w c-KOB?
3. Jak prowadzić KOB w formie papierowej?
4. Zasady dokonywania wpisów i poprawek wpisów?
Moduł III – Podsumowanie, czyli jak założyć i prowadzić c-KOB?
1. Przepisy przejściowe, czyli do kiedy prowadzimy książkę na dotychczasowych zasadach, a od kiedy możemy przejść na c-KOB?
2. Wymagane dokumenty do założenia c-KOB.
3. Jak założyć konto w systemie c-KOB?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów nieruchomości, osoby, które zarządzają mieniem własności publicznej, zarządcy budynków, administratorzy nieruchomości, właściciele obiektów i budowli, członkowie i zarządcy wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych, pracownicy działów technicznych, administracyjnych w firmach produkcyjnych i usługowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany zarządca nieruchomości. Od początku lat 90-tych do chwili obecnej zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej, deweloperów, wspólnot mieszkaniowych i podmiotów gospodarczych. Posiada doświadczenie w realizacji inwestycji, w tym w poszukiwaniu terenów pod inwestycje oraz ich przygotowaniu i prowadzeniu. Jest autorem branżowych publikacji, wykładowcą na kursach i szkoleniach związanych z rynkiem nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. W przypadku zgłoszenia najpóźniej do 10 czerwca 2024 r. cena wynosi 399 zł netto.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 19 czerwca 2024 r.