• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Schematy podatkowe dla podmiotów medycznych w 2023 roku

Zapraszamy Państwa na szkolenie, dedykowane pracownikom służb księgowych i finansowych podmiotach medycznych, którego przedmiotem będą schematy podatkowe (MDR) w jednostkach ochrony zdrowia.

Ważne informacje o szkoleniu

MDR jako obowiązki sprawozdawcze szpitali to już ponad 4 letnia rzeczywistość podatkowa. Na wypełnienie obowiązków w zakresie zgłoszeń schematów podatkowych (tzw. MDR) zwraca uwagę również NIK podczas prowadzonych kontroli. Schematem podatkowym będzie każde rozwiązanie stosowane w szpitalu, inne niż wynikające wprost z obowiązujących przepisów podatkowych według zasad ogólnych, które w konsekwencji doprowadzi do korzyści podatkowej to znaczy, że prowadzi w szczególności do niepowstania obowiązku podatkowego, odprowadzenia mniejszej kwoty podatku do US, stosowania większych odliczeń niż wynika to z przepisów rozporządzenia w sprawie proporcji, tym samym doprowadza do obniżenia kwoty podatku VAT, PIT, CIT należnego budżetowi państwa. To kierownik jednostki powinien rozpoznać indywidualnie w swojej jednostce czy zachodzą okoliczności, wskazujące na wystąpienie schematu podatkowego, czy podejmował indywidualne rozwiązania w jednostce (zgodne z prawem) zamierzając osiągnąć korzyść podatkową.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Wyjaśnienie i omówienie co należy raportować i z czym to się wiąże w szpitalach oraz SP ZOZ.
  • Zaprezentowanie roli szpitali a przede wszystkich pracowników w zakresie procesu raportowania.
  • Omówienie zasady raportowania schematów do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
  • Wyjaśnienie jak powinna wyglądać wewnętrzna procedura raportowania schematów w szpitalu i jakich jej elementów nie może zabraknąć.
  • Wyjaśnienie czym jest faktura ustrukturyzowana oraz Krajowy System e-faktur.
  • Możliwość konsultacji w wieloletnim praktykiem prowadzącym spotkanie.
zwiń
rozwiń
Program

I. Co należy raportować przez szpitale? Jak wygląda raportowanie w SP ZOZ oraz szpitalach w formie spółek z o.o. w 2023 roku? 
1. Jak należy rozumieć schemat podatkowy:
a. krajowy,
b. transgraniczny,
c. standaryzowany.
2. W jakich przypadkach obowiązek raportowania nie powstanie w szpitalu?
a. Wykaz czynności statutowych wyłączonych z raportowania,
b. Wykaz czynności podlegających pod raportowanie
3. Które schematy są objęte raportowaniem?
4. Jakie  szpitale należy uznać za kwalifikowanych korzystających?
5. Powstanie obowiązku a moment raportowania.
II. Rola szpitala i jego pracowników w zakresie procesu raportowania.
1. Definicja pojęcia „Promotor”,
2. Definicja pojęcia „Korzystający”,
3. Definicja pojęcia „Wspomagający”.
4. Obowiązki w zakresie raportowania każdego z ww. podmiotów.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie dedykowane jest do księgowych oraz wszystkich osób zajmujących się podatkami w podmiotach medycznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor ekonomii oraz doradca podatkowy z ponad 15 letnim doświadczeniem w rachunkowości finansowej, praktyk księgowości oraz ekspert podatkowy specjalizujący się w tematyce VAT dla podmiotów medycznych, cen transferowych, schematów podatkowych. Jako szkoleniowiec prowadzi zajęcia w tematyce zmian podatkowych w VAT, PIT, CIT również podatków branżowych w dziedzinach takich jak podatek Vat dla podmiotów medycznych oraz przedsiębiorstw komunalnych oraz samorządów. Od kilku lat wysoko oceniany ekspert w FRDL.
 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 385 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 15 czerwca 2023 r.