• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ustawa o dostępności cyfrowej - warsztaty dla redaktorów z tworzenia dokumentów dostępnych cyfrowo – Ms Word, Ms Excel, Ms Power Point, Adobe Acrobat

Przy zgłoszeniach do 25 marca cena 399 PLN netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia kompleksowo przeanalizujemy zagadnienia związane z obowiązującymi przepisami ustawy o dostępności cyfrowej ze szczególnym uwzględnieniem sposobu prawidłowego przygotowania dokumentów zgodnie ze standardami WCAG 2.1 w najczęściej wykorzystywanych formatach pakietu MS Office i Adobe Acrobat. Wskażemy praktyczne rozwiązania dotyczące problematycznych kwestii związanych z redagowaniem tekstów dostępnych cyfrowo.

Oferujemy wysokiej jakości, praktyczne szkolenie, dzięki któremu uczestnik pozna nowe techniki redakcyjne i niezbędne narzędzia, które pomogą mu w doskonaleniu pracy przy tworzeniu i publikacji tekstu dostępnego cyfrowo. Zajęcia poprowadzi praktyk, z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym, wysoko oceniany za jasność przekazu i zaangażowanie podczas zajęć.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy w zakresie dostosowania dokumentów w formatach MS Word, Excel, Power Point, Adobe Acrobat do wymagań WCAG 2.1.
 • Poznanie praktycznych sposobów redakcji tekstów, które powinny być dostępne cyfrowo.
 • Doskonalenie umiejętności w zakresie przygotowywania tekstów dostępnych cyfrowo.
 • Poznanie narzędzi ułatwiających spełnienie wymagań WCAG 2.1.
 • Dostosowanie poziomu wiedzy do ostatnich zmian w ustawie dotyczących m. in. odpowiedzialności podmiotu publicznego w zakresie publikacji treści dostępnych cyfrowo, czy czasu na dodanie napisów do materiałów, wcześniej nadawanych na żywo.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Zmiany w ustawie wprowadzone w 2023 r., w tym najważniejsze zapisy ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
  1. Pojęcia.
  2. Wyłączenia stosowania ustawy.
  3. Ocena dostępności.
  4. Minimalne wymagania.
  5. Dostęp alternatywny.
  6. Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej.
  7. Odmowa zapewnienia dostępności cyfrowej.
  8. Kary za brak dostępności.
 1. Praktyczne wdrożenie standardów WCAG 2.1 w dokumentach przygotowywanych w formatach MS Word, Excel, Power Point, Adobe Acrobat:
  1. Zasada nr 1 – Postrzegalność:
   1. odpowiedni dobór typu i wielkości czcionki, czcionki szeryfowe oraz bezszeryfowe,
   2. wyróżnienie treści,
   3. bloki tekstu (akapity, kolumny, formatowanie),
   4. poprawny współczynnik kontrastu między tłem a tekstem oraz poprawny współczynnik kontrastu elementów graficznych (tabele, wykresy, ikony),
   5. podstawy przygotowania elementów multimedialnych, dobre praktyki w dodawaniu alternatywy tekstowej,
   6. transkrypcja, napisy, audiodeskrypcja,
   7. tworzenie alternatywy do treści multimedialnej (audio/wideo).

 

 1. Zasada nr 2 – Funkcjonalność:
  1. Poprawna i intuicyjna nawigacja:
   • wprowadzenie do wytycznych i kryteriów sukcesu,
   • nagłówki (logiczna nawigacja, poprawna hierarchia nagłówków), 
   • listy numerowane i listy punktowane,
   • hiperłącza/linki,
   • współczynnik kontrastu linków względem tła i tekstu.
 2. Zasada nr 3 – Zrozumiałość:
  1. Zrozumiałość treści tekstowej:
   • deklaracja języka (język części),
   • formularze (poprawny mechanizm informacji o błędach),
   • narzędzia Logios i Jasnopis;
   • przykłady praktyczne tekstu uproszczonego i prostego,
   • skrótowce, akronimy, dane liczbowe (daty/numery telefonów).
  2. Zrozumiałość i czytelność treści w dokumentach cyfrowych:
   • prawidłowe stosowanie stylów,
   • akapity,
   • elementy pływające,
   • okno nawigacji i okno zaznaczenia,
   • zakładki,
   • listy numerowane i punktowane,
   • zrozumiałe linki (etykiety ekranowe),
   • sprawdzenie dostępności cyfrowej dokumentu,
   • poprawny zapis dokumentów oraz inwertowanie do pliku PDF,
   • narzędzia do walidacji dokumentów w formacie PDF.
 1. Praktyczne narzędzia:
  1. Generator deklaracji dostępności.
  2. Narzędzia do audytu dostępności stron internetowych.
  3. Narzędzia do audytu dokumentów w formatach doc. oraz PDF.
  4. Narzędzia do audytu kontrastu.
  5. Narzędzia do audytu treści łatwych do czytania.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby chcące doskonalić swoje umiejętności w zakresie przygotowywania dokumentów dostępnych cyfrowo, w tym redaktorzy tekstów publikowanych w BIP oraz na stronach internetowych, a także kierownictwo oraz pracownicy jednostek samorządowych i służby cywilnej, mający bezpośredni wpływ na kształtowanie polityki urzędu w perspektywie dostępności cyfrowej, koordynatorzy dostępności w jednostkach.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

trener i doradca, HR Business. Posiada 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Ponad 14 000 godzin spędzonych w salach szkoleniowych. Nauczyciel akademicki. Doświadczony trener prowadzący szkolenia, kursy, warsztaty praktyczne z zakresu wdrażania przepisów dotyczących dostępności, także cyfrowej, zarówno w wymiarze prawnym, jak i technicznym. Posiada kilkanaście lat doświadczenia jako redaktor naczelny i techniczny dwóch czasopism. Autor dwóch publikacji książkowych. W pracy dydaktycznej wykorzystuje głównie metody warsztatowe i studia przypadków. Jest przekonany, że każdą wiedzę można przekazać w sposób przystępny i zrozumiały.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 420 PLN netto/os. Przy zgłoszeniach do 25 marca cena 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 2 kwietnia 2024 r.