• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zawarcie związku małżeńskiego z perspektywy prawa krajowego i międzynarodowego

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 2 lipca 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu USC, którego przedmiotem będzie procedura zawarcia związku małżeńskiego

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu dotyczącym skomplikowanej materii, która należy do obowiązków kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, dotyczącej zawarcia związku małżeńskiego.

Program zajęć został skonstruowany w ten sposób, by położyć szczególny nacisk na kwestie praktyczne dotyczące stosowania przepisów oraz rozwiać najczęstsze wątpliwości z zakresu ich stosowania. Szkolenie poprowadzi trenerka - praktyk, wieloletni zastępca kierownika USC, wysoko oceniana za formę przekazywania treści oraz dzielenie się licznymi przykładami, pochodzącymi ze własnego doświadczenia zawodowego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie wybranych zagadnień dotyczących problematyki zawarcia związku małżeńskiego z perspektywy prawa polskiego i międzynarodowego.
 • Poprawa jakości stosowania przepisów, uniknięcie błędów oraz nieprawidłowości w bieżącej pracy, jak i w przypadku kontroli.
 • Analiza wybranego orzecznictwa w zakresie tematyki zajęć.
 • Omówienie najczęściej pojawiających się błędów, możliwość konsultacji kwestii problemowych, wymiany doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia.

Wskazanie:

 • Kiedy można odmówić przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński?
 • Kiedy można skrócić termin na wstąpienie w związek małżeński?
 • Kto może odebrać oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński?
 • Jakie dokumenty są niezbędne do rejestracji aktu małżeństwa?
 • W jakich sytuacjach można odmówić rejestracji aktu małżeństwa?
zwiń
rozwiń
Program
 1. Instytucja małżeństwa na tle prawa krajowego i międzynarodowego.
 2. Zdolność do zawarcia związku małżeńskiego.
 3. Organ uprawniony do przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
 4. Dokumenty stanowiące podstawę rejestracji aktu małżeństwa w RSC.
 5. Skrócenie terminu zawarcia związku małżeńskiego w trybie art. 1§1 k.r.o.
 6. Odmowa rejestracji aktu małżeństwa w RSC.
 7. Orzecznictwo krajowe i międzynarodowe – analiza.
 8. Dyskusja. Odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy urzędów stanu cywilnego, Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Zastępca Kierownika USC. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie, ekspert w zakresie zmiany imion i nazwisk, uznawania orzeczeń zagranicznych oraz przepisów regulujących realizację zadań przez USC.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 2 lipca 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11 lipca 2024 r.