Dbanie o dobrostan własny i pozostałych pracowników ma ogromny wpływ nie tylko na atmosferę w miejscu pracy oraz samopoczucie poszczególnych członków zespołu, ale też na ich zaangażowanie i motywację, co oczywiście przekłada się na efekty ich działań i ogólne funkcjonowanie całej organizacji.

Badania mówią, że im pracownicy lepiej czują się w miejscu pracy, tym bardziej się angażują, lepiej ze sobą współpracują, mają większą motywację do działania i podejmowania wzywań, a dzięki temu są bardziej skuteczni, co wpływa na wyniki całej organizacji (na podstawie badań Gallupa).

Co zatem wpływa na dobrostan pracowników w miejscu pracy?

  • Uważność na różne grupy ich potrzeb - szacunek, uznanie, wyrażanie się, poczucie wpływu, bezpieczeństwo, równe szanse, zrozumienie, rozwój.
  • Wsparcie w ich zaspokajaniu.
  • Empatyczna komunikacja i aktywne słuchanie.
  • Budowanie i wspieranie dobrych relacji w zespole.
  • Możliwość pracy zgodnej z kompetencjami i predyspozycjami.
  • Dbałość o harmonię i balans na co dzień.
  • Konstruktywne podejście do konfliktów.

Jak być bardziej uważnym na siebie i innych w pracy? Jak rozpoznawać swoje i ich potrzeby? Jak znajdować najlepsze w danym momencie rozwiązania? Można to robić na rożne sposoby. Na pewno jednak podstawą takiego podejścia jest dobrze rozumiana empatia. W obszarze zawodowym długo niedoceniana, traktowane wręcz jako podejście mało profesjonalne, w ciągu ostatnich kilku lat zyskuje na znaczeniu jako niezbędne narzędzie do radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami w organizacji.

Badania Businessolver State of Workplace Empathy Study wykazują, że aż 82% kadry zarządzającej w organizacjach uważa, że właśnie empatia prowadzi do lepszych efektów pracy i wyników finansowych, natomiast ponad 90% pracowników uważa, że ważne jest okazywanie empatii w miejscu pracy, zaś ponad 70% z nich jest przekonanych, że w ogromnym stopniu wpływa ona na zaangażowanie, produktywność oraz motywację. Natomiast konsekwencje jej ignorowania w miejscu pracy bywają ogromne. Mogą prowadzić do narastającej frustracji wśród pracowników, utraty energii, spadku samooceny, objawów psychosomatycznych, chorób (w tym depresji) oraz wypalenia zawodowego. Można oczywiście tego uniknąć, wykorzystując ku temu odpowiednie metody i narzędzia. Chcesz je poznać? Zapraszamy na nasze szkolenie: Jak zwiększać dobrostan pracowników, czyli wellbeing i uważność w organizacji