Podatek VAT 2021. Planowane zmiany. Najczęstsze niejasności i wątpliwości w stosowaniu przepisów

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Problematyka przepisów o podatku VAT budzi wiele problemów i kontrowersji. Ciągłe zmiany przepisów tylko je potęgują, dlatego w celu ich właściwego stosowania proponujemy Państwu szkolenie z tematyki dotyczącej podatku VAT w kontekście zapowiadanych zmian i aktualnych wyzwań. Prowadząca w jasny i przejrzysty sposób omówi kwestie związane z trudnościami w rozliczaniu podatku VAT oraz zapowiadane zmiany. Ponadto wskaże wpływ współczynnika proporcji i preproporcji oraz korekt na możliwość rozliczania podatku w celu uniknięcia błędów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przybliżenie problematyki podatku VAT z uwzględnieniem kwestii problemowych oraz planowanych zmian w 2021r.
 • Przedstawienie zasad odliczenia podatku VAT, pakietu slim VAT, zmian w zakresie JPK_VAT, terminów odliczenia.
 • Omówienie planowanych zmian w podatku VAT, które dotyczyć będą e- faktur oraz slim VAT 2.
 • Analiza konkretnych przypadków problemowych dotyczących stosowania przepisów o podatku VAT, w tym obowiązku podatkowego, odliczenia podatku i proporcjonalnego odliczenia, korekty rocznej.
 • Zdobycie umiejętności praktycznego stosowania przepisów dotyczących prawidłowego odliczania podatku VAT w jednostkach sektora finansów publicznych w celu uniknięcia błędów i nieprawidłowości.
zwiń
rozwiń
Program

1. PAKIET SLIM VAT:

a. Fakturowanie – nowe zasady rozliczenia faktur korygujących in minus.

b. Wprowadzenie przepisów dotyczących zasad rozliczania faktur korygujących in plus po stronie sprzedawcy.

c. Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym – wprowadzenie opcji wyboru spójnych zasad przeliczania walut obcych na PLN dla VAT i podatku dochodowego.

d. Wprowadzenie odliczenia VAT od usług noclegowych nabywanych w celu odsprzedaży – wątpliwości dotyczące m.in. organizacji konferencji, imprez integracyjnych i sprzedaży pakietów usług.

e. Wydłużenie terminu na odliczanie VAT.

f. Zmiany w zakresie opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług - podwyższenie kwoty limitu na prezenty o małej wartości.

g. Rozwiązania dotyczące WIS – rozszerzenie ochrony WIS przy PKWIU oraz jej ograniczenie w przypadku nadużycia prawa.

h. Nowy okres ważności WIS.

i. Zmiany doprecyzowujące m.in.:

 • mechanizmu podzielonej płatności, 
 • wykazu podatników VAT,
 • stawek VAT – wprowadzone zmiany istotnie ułatwią podatnikom praktyczne stosowanie prawa, w tym poprzez ograniczenie wątpliwości interpretacyjnych.

j. Zmiany doprecyzowujące dotyczące nowego JPK_VAT. 


2. Planowane zmiany – październik 2021r. :
a. E-faktury, czyli faktury ustrukturyzowane – planowane wprowadzenie obowiązku wystawiania faktur przez platformę administrowaną przez KAS.
b. SLIM VAT 2 – duplikaty faktur, wygląd faktury korygującej, terminy wystawiania faktur i inne planowane zmiany.
3. JPK i kasy fiskalne:
a. Zakres zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących – nowelizacja rozporządzenia w sprawie zwolnień.
b. Kasy fiskalne online – kolejne etapy podłączenia i obowiązkowej wymiany kas.
c. JPKV7M i JPKV7K – analiza początku obowiązywania – transakcje kompleksowe a GTU:

 • oznaczenie procedur szczególnych i GTU w transakcjach objętych odwrotnym obciążeniem,
 • rozliczenia z podmiotami powiązanymi; 
 • przeniesienie obrotu z kas fiskalnych do ewidencji i faktura do paragonu.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi i pracownicy jst, samorządowych jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych, jednostek sektora finansów publicznych, audytorzy, kontrolerzy wewnętrzni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, doradca podatkowy, prawnik z ponad 8 letnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego. Trener z ponad 700 godzinami przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Specjalizuje się w zakresie podatku VAT, akcyzy i postępowań podatkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 309 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres: centrum@frdl.szczecin.pl do 1 sierpnia 2021 r.

UWAGA Liczba miejsc ograniczona.