• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wdrożenie w samorządzie zmian kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej i kontroli trzeźwości

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Kadr. Zajęcia stacjonarne.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Kadr. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

W połowie lutego br. wchodzą w życie zmiany w Kodeksie pracy w zakresie kontroli trzeźwości pracowników, a na przełomie marca i kwietnia br. przepisy dotyczące pracy zdalnej.
• Sesja Forum na celu przedstawienie w aspekcie praktycznym sposobu wdrożenia nowych przepisów w urzędach oraz samorządowych jednostkach organizacyjnych.
• Omówimy zmiany w przepisach wewnątrzzakładowych oraz niezbędna do wdrożenia dokumentacja, ze szczególnym uwzględnieniem wniosków o pracę zdalną.
• Ponadto trener przedstawi inne obowiązki pracodawcy, w szczególności w zakresie bhp oraz zwrotu kosztów poniesionych przez pracowników w trakcie pracy zdalnej.

Korzyści z uczestnictwa w sesji forum:
• poznanie zmian Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości;
• uzyskanie wzorów najważniejszych dokumentów niezbędnych do wdrożenia pracy zdalnej;
• uzyskanie wiedzy w zakresie sposobu wdrożenia nowych przepisów u pracodawcy samorządowego;
• uzyskanie odpowiedzi na zgłaszane przez uczestników pytania;
• poznanie koniecznych do wdrożenia zmian w wewnątrzzakładowych przepisach prawa pracy.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Zmiany Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej:
• Nowa podstawa prawna wdrożenia pracy zdalnej.
• Definicja pracy zdalnej.
• Praca zdalna na polecenie pracodawcy – przesłanki.
• Rozszerzona pisemna informacja o warunkach zatrudnienia w przypadku pracy zdalnej – wzór.
• Równe traktowanie oraz przeciwdziałanie dyskryminacji przy pracy zdalnej – nowy obowiązek informacyjny pracodawcy.
• Okazjonalna praca zdalna.
• Tryb wdrożenia pracy zdalnej po zmianach.
• Obligatoryjne elementy przepisów wewnątrzzakładowych.
• Materiały i narzędzia pracy oraz instalacja i serwis sprzętu.
• Zasady zwrotu kosztów związanych z pracą zdalną.
• Obowiązek wypłaty ryczałtu oraz ekwiwalentu przy pracy zdalnej.
• Szkolenia oraz pomoc techniczna.
• Kontrola pracy zdalnej.
• Obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bhp ze szczególnym uwzględnieniem oceny ryzyka zawodowego oraz organizacji stanowiska pracy.
• Wykaz prac, których świadczenie nie może być realizowane zdalnie.
• Badanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy podczas pracy zdalnej.
2. Zmiany Kodeksu pracy w zakresie kontroli trzeźwości pracowników oraz osób świadczących pracę w ramach niepracowniczego zatrudnienia.
• Dopuszczalność przesiewowej kontroli pracowników na obecność alkoholu w organizmie.
• Niezbędne elementy regulacji wewnątrzzakładowej w zakresie kontroli trzeźwości pracowników.
• Nowy obowiązek informacyjny pracodawcy, dotyczący zarówno dotychczasowych, jak i nowozatrudnionych pracowników.
• Kontrola trzeźwości a badanie stanu trzeźwości.
• Dokumentowanie przebiegu badania.
• Obowiązki pracodawcy po stwierdzeniu spożywania przez pracownika alkoholu lub wykazania w trakcie kontroli stężenia alkoholu w organizmie ponad dopuszczalną normę.
• Przetwarzanie danych osobowych pracowników w trakcie realizacji procedur wewnątrzzakładowych, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji w aktach osobowych pracowników.
• Odpowiedzialność porządkowa pracownika z tyt. naruszeń przewidzianych w ustawie – zmiana regulaminu pracy.
• Kontrola trzeźwości osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Kadr

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Kadr

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego, prelegent na konferencjach naukowych oraz autor publikacji z zakresu prawa pracy, wykładowca na studiach podyplomowych „Kadry i płace” w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego. 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

MIEJSCE: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi; ul. Jaracza 74.

Cena udziału: 519 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 180 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl lub mailem na adres biuro@frdl-lodz.pl do 21 marca 2023 r.