Strategia i taktyka w kontekście kosztów gospodarki odpadami w gminie

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie poświęcone strategii w kontekście kosztów gospodarki odpadami w gminie a także stronie technicznej, czyli taktyce w budowaniu systemu selektywnego zbierania odpadów. W dużej mierze zajęcia będą miały charakter praktyczny. Skupimy się na konkretnych przykładach działań pozwalających zoptymalizować efektywność jakościową i finansową gospodarki odpadami w gminie. Prowadzący wskaże przyczyny najbardziej wpływające na koszty gospodarowania odpadami od początku rewolucji śmieciowej do dnia dzisiejszego. Przedstawi także struktury kosztów zagospodarowania odpadów, ceny i koszty jednostkowe oraz aktualne ceny sprzedaży surowców.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Omówienie określonych w dokumentach ONZ i UE głównych celów środowiskowe stawianych przed gospodarką odpadami w krótkim i dalszym okresie.
  • Przedstawienie naszego obecnego miejsca, celów i drogi do Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ). Podamy przykłady obecnie podejmowanych działań właściwych dla takiej gospodarki. Wskazanie czym różni się nowa hierarchia postępowania z odpadami od dotychczas obowiązującej.
  • Zwrócimy uwagę na ekonomiczne uwarunkowania i korzyści w kontekście obowiązujących przepisów. Spróbujemy odpowiedzieć na pytania: Zbierać surowce czy zbierać tworzywa? Czy jest jakaś różnica? Zbierać zgodnie z wszystkimi przepisami dotyczącymi zbierania czy traktować je wybiórczo?
  • Zaprezentowanie mobilnego systemu zbierania odpadów komunalnych w nieruchomościach.
  • Przykłady wskazujące efektywność jakościową i finansową poprawnej zbiórki jak i przykłady niewłaściwej jej organizacji.
  • Przykłady pozytywnego wpływu PSZOK na koszty i korzyści środowiskowe w systemie zbierania odpadów.
  • Przykłady jak i gdzie organizować zbiórki okresowe, akcyjne i czy można zbierać odpady na zgłoszenie. Czy opłaca się zbierać odpady akcyjne?
  • Zwrócimy uwagę, jaki wpływ na jakość i koszty systemu ma dobrze przygotowana specyfikacja oraz czego możemy się dowiedzieć z otrzymanych informacji.
  • Zastanowimy się, jak ewentualna zbiórka odpadów opakowaniowych wpłynie na sposób zbierania, masy zbieranych odpadów i częstotliwości odbioru oraz koszty w instalacji oraz w budżecie gminy.
zwiń
rozwiń
Program

I. Część ogólna. Strategia.
1. Cele gospodarki odpadami w zrównoważonym rozwoju naszej planety.
2. Jesteśmy już na drodze ku Gospodarce Obiegu Zamkniętego.
3. Co tak naprawdę mówią nasze przepisy o sposobie selektywnego zbierania?
4. Ceny, koszty zbierania, przetwarzania odpadów oraz ceny i przychody ze sprzedaży produktów.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby odpowiedzialne za gospodarkę odpadami komunalnymi w gminie, pracownicy jednostek komunalnych wykonujący zadania na zlecenie gmin, osoby organizujące przetargi na odbiór odpadów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert w zakresie gospodarki odpadami, od 2007 r. tworzył i zarządzał systemami gospodarki odpadami w tym systemem opartym na opłacie za wagę odbieranych odpadów, realizował projekty dofinansowywane ze środków UE w tym budowę Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli wykorzystującą potencjał energetyczny odpadów, tworzy koncepcje dla PSZOK oraz instalacji biologicznego przetwarzania odpadów, zarządzał kilkoma instalacjami MBP, sporządza wnioski o dofinasowanie, dokumentacje środowiskowe, koncepcje gospodarki odpadami dla gmin oraz plany gospodarki odpadami. Były ekspert w programie INTERREG oraz w NCBR. Obecnie zarządza jedną z instalacji i prowadzi działalność consultingową i szkoleniową.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl 
do 25 maja 2022 r.