• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Żywienie dzieci w żłobkach

Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniu do 21 marca br. cena wynosi 399 zł netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego webinarium, w praktyczny i warsztatowy sposób zostanie przekazana uczestnikom wiedza dotycząca planowania żywienia oraz procedur bezpieczeństwa zdrowotnego w żłobkach, skupiając się na zgodności z ustawowymi wymaganiami dotyczącymi żywienia zbiorowego dla dzieci do lat 3. Zostaną omówione m.in. zagadnienia takie jak:
• normy żywienia dla różnych grup wiekowych, 
• praktyczne wskazówki dotyczące zapotrzebowania na składniki odżywcze, 
• identyfikowanie alergenów, 
• zasady bezpiecznego przygotowywania posiłków oraz procedury GHP, GMP i HACCP mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego podczas przygotowywania i podawania posiłków dzieciom w placówkach opieki. 
Udział w spotkaniu umożliwi podniesienie kompetencji personelu odpowiedzialnego za żywienie i bezpieczeństwo żywności w kontekście opieki nad najmłodszymi dziećmi. Wieloletni ekspert w tej tematyce zapewnia wysoki poziom realizowanego szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zrozumienie wymagań ustawowych dotyczących organizowania żywienia zbiorowego w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3.
• Rozpoznanie źródeł składników pokarmowych dla niemowląt i dzieci oraz produktów zalecanych w diecie.
• Zdobycie umiejętności dotyczących wyliczania wartości odżywczej posiłków, identyfikacji alergenów, rozpoznawania substancji dodatkowych niewskazanych dla małych dzieci oraz realizacji żywienia dietetycznego i eliminacyjnego.
• Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego przygotowywanych posiłków poprzez przestrzeganie zasad przygotowania posiłków mlecznych.
• Poznanie procedur mycia, sterylizacji przedmiotów karmienia niemowląt, przechowywania mleka matki oraz zapobiegania zanieczyszczeniom mikrobiologicznym i alergicznym.
• Świadomość postępowania z materiałami kontaktującymi się z produktami dla małych dzieci oraz parametrów wpływających na bezpieczeństwo zdrowotne podczas obróbki termicznej i przechowywania posiłków.

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu to:
• Poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie planowania zdrowego żywienia dla dzieci do l. 3.
• Podniesienie kompetencji w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego przygotowywanych posiłków.
• Zwiększenie świadomości dotyczącej norm żywienia, identyfikacji alergenów oraz eliminacji substancji szkodliwych z diet dziecięcych.
• Udział w szkolenia przyczyni się do poprawy jakości oferowanego wyżywienia dla najmłodszych oraz zapewnienia im odpowiedniego wsparcia dietetycznego i bezpieczeństwa zdrowotnego.
 

zwiń
rozwiń
Program

I. Planowanie żywienia:
1. Wymagania ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75) w zakresie organizowania żywienia zbiorowego w żłobkach, klubach dziecięcych i innych placówkach opieki nad dzieckiem do lat 3.
2. Podział na grupy wiekowe dzieci do 3. roku życia i referencyjne poziomy norm żywienia.
3. Normy żywienia i zalecenia żywienia dzieci w 1. roku życia – praktyczne wskazówki dot. realizacji zapotrzebowania na energię, białko, tłuszcz, węglowodany, witaminy i składniki mineralne, wodę i elektrolity.
4. Źródła składników pokarmowych w żywieniu niemowląt, produkty zalecane w diecie dziecka od 6 do 12. m.ż. 
5. Normy żywienia i zalecenia żywienia dzieci od 1. do 3. roku życia:
a. praktyczne wskazówki dot. realizacji zapotrzebowania na energię, białko, tłuszcz, węglowodany, witaminy i składniki mineralne, wodę i elektrolity;
b. podział energii na posiłki i podział energii na składniki odżywcze.
6. Zasady wyliczania wartości odżywczej posiłków.
7. Identyfikacja alergenów i zasady informowania o nich na jadłospisie.
8. Rozpoznawanie substancji dodatkowych w produktach spożywczych nie zalecanych w żywieniu małych dzieci.
9. Realizacja żywienia dietetycznego i eliminacyjnego w żywieniu zbiorowym niemowląt i małych dzieci.
II. Procedury GHP, GMP i HACCP wspierające bezpieczeństwo zdrowotne posiłków przygotowywanych w żłobku:
1. Zasady przygotowania posiłków mlecznych.
2. Zasady mycia, wyparzania, sterylizacji przedmiotów służących do karmienia niemowląt i małych dzieci.
3. Zasady przechowywania i karmienia dziecka mlekiem matki.
4. Zapobieganie zanieczyszczeniom krzyżowym o charakterze mikrobiologicznym.
5. Zapobieganie krzyżowym zanieczyszczeniom przez alergeny.
6. Postępowanie z materiałami przeznaczonymi do kontaktu z produktami dla małych dzieci.
7. Parametry i zalecenia mające wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne:
a. zasady obróbki wstępnej,
b. parametry bezpiecznej obróbki termicznej, zamrażania, rozmrażania, wydawania posiłków. 
III. Dyskusja. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Intendenci, osoby odpowiedzialne za zaopatrzenie placówek oświatowych i żłobków w środki spożywcze, osoby odpowiedzialne za przygotowanie jadłospisów, analizę i kontrole prawidłowości serwowanych posiłków i realizację zasad żywienia w placówkach, kadra zarządzająca placówek oświatowych i opiekuńczych, osoby odpowiedzialne za wdrożenie normy HACAP.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Od 2007 roku trener i auditor w obszarze bezpieczeństwa żywności i żywienia. Posiada specjalizację z mikrobiologii, ukończyła studia podyplomowe z zarządzania jakością, dietetyki i planowania żywienia. Autorka licznych publikacji dotyczących organizacji żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych m.in.: Jadłospisy dla dzieci w wieku żłobkowym, Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym, Jadłospisy dla dzieci szkolnych, Żywienie osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem żywienia osób starszych. Od lat była związana z Inspekcją Sanitarną, pełnomocnik systemu bezpieczeństwa żywności w dużym zakładzie wytwarzającym żywność pochodzenia zwierzęcego, audytor systemów zarządzania, w tym systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Autor licznych publikacji poświęconych tematyce HACCP m.in.: HACCP w żłobku i przedszkolu, HACCP w szkole, HACCP dla zakładów żywienia zbiorowego. Specjalizuje się w komponowaniu jadłospisów oraz szkoleń dla placówek żywienia zbiorowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych - w tym żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, szpitale, DPS. Zajmuje się również opracowaniem dokumentacji HACCP dla placówek żywienia zbiorowego. Swoje bogate doświadczenie zawodowe zawdzięcza tysiącom uczestnikom szkoleń, które przez lata zaufały jej doświadczeniu biorąc udział w szkoleniach. Autorka aplikacji do planowania żywienia i prowadzenia magazynu spożywczego KCALkulator żywieniowy.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 439 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Przy zgłoszeniu do 21 marca br. promocyjna cena wynosi 399 zł netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 4 kwietnia 2024 r.