• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kurs: Udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub powyżej progów unijnych. Praktycznie z dokumentacją „na gotowo”

online
Potwierdzone

Cena: 920 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 10 czerwca 2024 cena wynosi 840 PLN netto/os.
24, 25, 26 czerwca 2024 r. Kurs każdego dnia w godzinach 09:30-14:30

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na czterodniowe szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy początkujący specjalista ds zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w trzydniowym kursie, podczas którego kompleksowo przeanalizujemy zagadnienia z zakresu udzielania zamówień klasycznych w procedurach unijnych.
Krok po kroku omówimy procedury trybu przetargu nieograniczonego. Przeanalizujemy regulacje prawne i wskażemy zasady praktycznego stosowania przepisów.
Wszystkie zagadnienia będziemy omawiać w ujęciu praktycznym – pracując na przykładach i wzorach dokumentów.
Kurs to możliwość zdefiniowania miejsc wymagających poprawy w stosunku do poprzednio prowadzonych postępowań.
Uczestnicy kursu otrzymają wyjątkowo bogaty, oparty na praktycznym doświadczeniu osoby prowadzącej kurs pakiet dokumentów, druków, oświadczeń (po części już wypełniony) w wersji edytowalnej – gotowej do wykorzystania po zakończeniu kursu.
Przygotowane materiały szkoleniowe mają w usystematyzowany sposób przygotować uczestnika kursu do procedur zamówień publicznych na etapie przygotowania do postępowania, prowadzenia procedury w trybie przetargu nieograniczonego (zamówienia klasyczne) oraz realizacji zamówienia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy 3-dniowego kursu w jego trakcie:
• Zdobędą, uzupełnią i uporządkują wiedzę z zakresu zamówień publicznych w procedurach unijnych – przetarg nieograniczony w zamówieniach klasycznych.
• Otrzymają usystematyzowaną wiedzę, jak przygotować i przeprowadzić postępowanie o wartości zamówienia o wartości równej lub powyżej progów unijnych oraz jak zadbać o poprawną realizację umowy.

zwiń
rozwiń
Program

RAMOWY PROGRAM KURSU:
DZIEŃ I – 24 czerwca 2024 r.
• Przygotowanie do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego - regulacje prawne, schemat.
DZIEŃ II – 25 czerwca 2024 r.
• Przygotowanie do postępowania – cz. 2. Wszczęcie postępowania, czynności do terminu składania ofert.
DZIEŃ III – 26 czerwca 2024 r.
• Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego - unieważnienie lub wybór wykonawcy, zawarcie umowy. Realizacja umowy i jej wykonanie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zamawiający, czyli osoby odpowiedzialne za przygotowanie i realizację zamówień publicznych: kierownicy jednostek, komisja przetargowa, służby finansowo-księgowe, osoby zajmujące się przygotowaniem postępowania lub nadzorem nad realizacją zamówienia (umowy). Wykonawcy, który są zainteresowani poznaniem schematu i czynnościami, które ma wypełnić zamawiający w zamówieniach publicznych. Osoby zajmujące się kontrolami zamówień publicznych lub nadzorujące ich poprawność w danej jednostce. Kurs jest dedykowany zarówno osobom, które rozpoczynają pracę z zamówieniami, jak i tym, którzy posiadają już wiedzę i doświadczenie w przedmiotowym zakresie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku. Doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych wpisany w roku 1994 na listę Prezesa UZP w zakresie: dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach, przy przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych, lub w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. Jest to osoba posiadająca cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Prowadzi między innymi szkolenia obejmujące szkolenia z zakresu systemu zamówień publicznych. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca oraz kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób (średnio w roku ok. 100 szkoleń jedno, dwu lub trzydniowych), a częste konsultacje i doradztwo (także telefonicznie) są prowadzone od 30 lat. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 920 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 10 czerwca 2024 cena wynosi 840 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18 czerwca 2024 r.