Każdy z Państwa, kto chciałby uczestniczyć w spotkaniach Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych proszony jest o zapoznanie się z informacją o Forum, projektem Statutu Forum, wypełnienie i odesłanie deklaracji członkostwa:

  • pocztą na adres: Centrum Szkoleniowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej 
    ul. K. Kolumba 86, 70-035 Szczecin
  • na adres poczty elektronicznej centrum@frdl.szczecin.pl