Głównym celem działania Forum jest doskonalenie sprawności funkcjonowania wydziałów/ referatów organizacyjno-kadrowych w jednostkach administracji publicznej. Forum działać będzie głównie poprzez szkolenia, dyskusje problemowe, konsultacje oraz wymianę doświadczeń.

Forum spotyka się z częstotliwością 2 spotkań na kwartał