Szanowni Państwo,

w imieniu Centrum Szkoleniowego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie serdecznie zapraszam na spotkanie stacjonarne w Hotelu Focus w Szczecinie odbywające się w ramach

FORUM SEKRETARZY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

w dniach  29 lutego - 1 marca 2024 r. 

Program spotkania:

I dzień szkolenia - 9:00 - 13:00

Odpowiedzialność sekretarzy w zakresie finansów pubIicznych

Sektor finansów pubIicznych ma swoje bardzo specyficzne zasady funkcjonowania. Nie dla wszystkich Sekretarzy JST są one w pełni jasne i czytelne, a przecież również ponoszą odpowiedzialność w tym zakresie. Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w sposób łatwy i zrozumiały w zakresie podstawowych pojęć i zasad funkcjonowania finansów pubIicznych.

1. Finanse publiczne:
a.
Pojęcia: środki publiczne, dochody, dochody bieżące i majątkowe, wydatki, wydatki bieżące i majątkowe, przychody, rozchody, nadwyżka/deficyt budżetowy, równanie budżetowe, jednostki sektora finansów pubIicznych,
b. Funkcjonowanie jednostek organizacyjnych w systemie finansów jst,
c. Jawność i przejrzystość finansów pubIicznych,
d. Zasady gospodarowania środkami publicznymi m.in. klasyfikacja budżetowa, obieg i podstawowe zasady dotyczące dochodów i wydatków, zaciąganie zobowiązań, zaangażowanie,
e. Budżet i wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego - podstawa finansowego funkcjonowania JST.
f. Wydatki niewygasające.
g. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny - istota.
h. Dyscyplina finansów publicznych - naruszenia, odpowiedzialność.

Prowadzący: Agnieszka Drożdżal - Praktyk, wieloletni skarbnik miasta i gminy. Doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów pubIicznych, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju - przeprowadziła ponad 2 700 szkoleń dla ponad 65 000 osób. Ekspert występujący na spotkaniach Forów Skarbników, działających przy FRDL. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

13:30 - 15:30 Zwiedzanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie 

II dzień szkolenia - 9:30 - 13:30

Zmiany kadrowe w jednostkach samorządowych w roku wyborczym (2024). Wybrane zagadnienia prawa pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.
I.
Zmiany kadrowe jako następstwo wyborów samorządowych 
II. Samorządowe prawo pracy 
III. Prawno-pracownicze skutki reorganizacji jednostek samorządowych. 
IV. Sesja pytań uczestników szkolenia

Prowadzący: Janusz Białek - Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy. Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii.

Prosimy o przesyłanie karty zgłoszenia do 20 lutego 2024 r. mailem na adres: centrum@frdl.szczecin.pl