Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Szczecinie zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Księgowych Jednostek Sektora Finansów Publicznych Województwa Zachodniopomorskiego. Głównym celem działalności forum jest poszerzanie wiedzy, a także wymiana doświadczeń i informacji w zakresie realizacji zadań z obszaru rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej, ewidencji księgowej. Forum poprzez cyklicznie odbywające się spotkania - 2 w kwartale, poświęcone konkretnym zagadnieniom problemowym i konsultacjom z ekspertami stanie się przede wszystkim miejscem wymiany doświadczeń pomiędzy jego Członkami.

Zapraszamy do udziału w pierwszym inauguracyjnym spotkaniu konsultacyjno-szkoleniowym

10 stycznia 2024 r. w godzinach 10.00 - 14.30.

w Hotelu Campanille w Szczecinie, ul. Wyszyńskiego 30

To spotkanie poświęcimy tematyce dochodów i wydatków.

Celem spotkania będzie uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy w zakresie ewidencji dochodów i wydatków jednostki, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego stosowania klasyfikacji budżetowej, ujęcie dochodów i wydatków w sprawozdaniach budżetowych oraz omówienie najczęstszy błędów i nieprawidłowości w tym temacie.

Kolejne tematy w ramach dalszych spotkań będę zależały od Państwa propozycji.

Program:

Dochody i wydatki jednostek budżetowych

1. Ewidencja dochodów budżetowych – syntetyczna i analityczna, należności sporne, nadpłaty,
 przedawnienia.
2. Udzielanie ulg w spłacie należności budżetowych:

a) umorzenie należności,
b) odroczenie terminu płatności,
c) rozłożenie zaległości na raty.

3. Odsetki od należności.

4. Rekompensata za koszty dochodzenia należności cywilnoprawnych od przedsiębiorców.
5. Najczęstsze problemy paragrafów dochodów m.in.:

a) odsetki 090, 091, 092,
b) różne opłaty i zwroty, odszkodowania 063, 064, 094, 095,
c) związanych z majątkiem 077, 078, 087,
d) wpływy z różnych opłat 069, a 097, kary 057 i 058,
e) zwroty dotacji 291, 295, 666, 669 itp.

6. Zobowiązania, w tym zobowiązania wymagalne – pojęcie, zasady prowadzenia ewidencji analitycznej.
7. Zaangażowanie.
8. Odsetki od zobowiązań wymagalnych – ewidencja.
9. Ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków budżetowych.
10. Finansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych, remontów.
11. Wydatki niewygasające.
12. Problemy klasyfikacji wydatków m.in.:

a) materiałów 421, a 422, 423, 424, 427, 430, 606,
b) oprogramowania 430, a 421, 443, 424, umów o dzieło, zlecenia 417, a 427, 430, 409,
c) nagród konkursowych 419, a 304 usług 430,
d) świadczeń 311, a 302,
e) ekspertyz 439,
f) tłumaczeń 438,
g) usług między JST 433,
h) energii 426,
i) usług zdrowotnych 428,
j) szkoleń 455, 470, a 430,
k) inwestycji 605 a 606, 637 czy 610.

13. Powiązanie i rozliczanie dochodów i wydatków z budżetem.
14. Dochody i wydatki w sprawozdawczości budżetowej – najczęstsze błędy i nieprawidłowości.
15. Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.

Prowadząca:

Dorota Pudło-Żylińska: Z rachunkowością budżetową i finansami publicznymi związana od 1999 r. Pracownik samorządowy, praktyk. Posiada certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i jst. Doświadczony szkoleniowiec z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości i gospodarki finansowej jsfp.

Koszt udziału w spotkaniach forum:

  • Odpłatność za udział w jednym spotkaniu - 350 zł netto/os.

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  • Przystąp do Forum - odpłatność za udział w 2 spotkaniach/kwartał  przy złożonej deklaracji – 300 zł netto/os

Prosimy o przesłanie karty zgłoszenia wraz z ew. deklaracją na mail: centrum@frdl.szczecin.pl do
 dnia
28 grudnia 2023.