Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Szczecinie zaprasza Państwa na kolejne spotkanie stacjonarne w ramach:

Forum Księgowych Jednostek Sektora Finansów Publicznych

13 marca 2024 r. w godzinach 10.00 - 14.00.

w Hotelu Campanille w Szczecinie, ul. Wyszyńskiego 30

Tematem przewodnim spotkania będą:

Problemy praktycznych aspektów gospodarowania majątkiem trwałym oraz jego inwentaryzacji w jednostkach budżetowych podległych JST

Majątek trwały w jednostkach sektora finansów publicznych funkcjonuje w wielu aspektach według nieco odmiennych zasad niż w zwykłych podmiotach gospodarczych. To majątek nas wszystkich i musi być traktowany szczególnie uważnie. Na spotkaniu przybliżymy Państwu specyficzne zasady funkcjonowania majątku publicznego, również jego inwentaryzacji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na te obszary, gdzie najczęściej popełniane są błędy wynikające z protokołów kontroli RIO i NIK.

Ramowy program:

1. Definicje środków trwałych – istota.
2. Majątek i inwentaryzacja a polityka rachunkowości i inne wewnętrzne procedury w jednostce.
3. Proces inwestycyjny w jednostce.

4. Wycena i zmiana wartości początkowej środków trwałych oraz ujęcie zdarzeń gospodarczych
 w księgach rachunkowych.
5. Zasady amortyzacji środków trwałych, w tym amortyzacja uproszczona.
6. Odpowiedzialność za majątek.
7. Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego – protokół MT.
8. Zasady likwidacji majątku - protokół LT.
9. Porządkowanie majątku – zasady, dokumentacja.
10. Inwentaryzacja.

Prowadząca:

Agnieszka Drożdżal: Praktyk, wieloletni skarbnik miasta i gminy. Doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju - przeprowadziła ponad 2 700 szkoleń dla ponad 65 000 osób. Ekspert występujący na spotkaniach Forów Skarbników, działających przy FRDL. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

Szczegółowy program - tutaj

Zgłoszenia prosimy przesłać mailem do dnia 7 marca 2024 na adres : centrum@frdl.szczecin.pl

Chętnych do przystąpienia do Forum prosimy o dołączenie do karty zgłoszenia formularza deklaracji. Członkowie Forum w ramach składki kwartalnej 300 zł netto/os mają zapewniony udział w 2 spotkaniach/kwartał.

Zapraszamy do udziału.