Forum Skarbników działające przy CS FRDL w Szczecinie rozpoczęło swoją działalność w latach dziewięćdziesiątych. Formuła ulegała zmianom zgodnie z potrzebami skarbników i możliwościami ich realizacji. Od roku 2019 Forum funkcjonuje jako autonomiczna jednostka edukacyjno-konsultacyjno-integracyjna przy Centrum Szkoleniowym FRDL w Szczecinie.

Obecnie na Forum Skarbników spotykają się wspólnie dwa razy w kwartale skarbnicy gmin i powiatów woj. zachodniopomorskiego.

NAPISZ DO NAS ZADAJ PYTANIE DO RIO