Warszawa, 3 marca 2022 r.

 

Szanowni Państwo

Członkowie Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza Państwa do udziału w najbliższym spotkaniu Forum pt. Plany działania w kontekście zapewniania dostępności. Aktualizacja, wnioski na przyszłość. Dobre praktyki dotyczące zastosowania praktycznych sposobów, mających na celu poprawę dostępności w jednostce, w szczególności dostępności architektonicznej i komunikacyjnej. Wskazanie najczęstszych problemów, wynikających z doświadczeń audytowych i przedstawienie propozycji rozwiązań. Spotkanie odbędzie się 18 marca 2022r. w godzinach 9.30 – 14.00.

  • Podczas najbliższej sesji Forum będziemy rozmawiać o rozwiązaniach, mających na celu poprawę dostępności w jednostce, w szczególności dostępności  architektonicznej i komunikacyjnej.
  • Prowadzący omówią najczęstsze problemy, wynikające z ich doświadczeń audytowych i wskażą propozycje rozwiązań.
  • Następnie zostanie przedstawiona problematyka aktualizacji planów dostępności i wyzwań, jakie stoją przed koordynatorami w związku z nimi.

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertami, prowadzącymi spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania jest uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusja i uzyskanie odpowiedzi na pytania od ekspertów w zakresie praktycznego stosowania przepisów. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu.

Spotkanie odbędzie się na platformie zoom meeting. Poniżej prezentujemy szczegółowy program. Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 15 marca 2022 r. poprzez przesłanie informacji na skrzynkę mailową koordynatora województwa zachodniopomorskiego i kujawskopomorskiego: elsilny@frdl.szczecin.pl lub maila Forum Koordynatorów forumkoordynatorow@frdl.org.pl

Zgłoszonym uczestnikom, w wiadomości zwrotnej, prześlemy w dniu 16 marca 2022 r. link do webinarium.