Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza Państwa do udziału w najbliższym spotkaniu Forum pt. Raport o stanie dostępności – praktyczne wskazówki dotyczące uzupełniania dokumentu, które zaplanowane jest na 5 marca 2021 r. w godzinach 10.00 – 14.30 .

Przedmiotem spotkania będzie dyskusja poświęcona najbardziej problematycznym kwestiom z zakresu przegotowania i opracowania raportu o stanie dostępności, a samo spotkanie będzie prowadzone w oparciu o najczęściej zadawane, przez Państwa pytania w tym zakresie. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość wymiany doświadczeń w zakresie opracowywanych raportów w swoich jednostkach z ekspertkami prowadzącymi spotkanie oraz członkami Forum. Celem spotkania jest uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych przy sporządzaniu raportu o stanie dostępności.

Spotkanie poprzedzone zostanie Walnym Zebraniem Członków Forum, którego przedmiotem będzie opracowanie harmonogramu prac Forum na najbliższe miesiące i powołanie Władz Forum.

Program spotkania:
10.00 – 11.15 Piątkowa kawa Koordynatorów ds. dostępności w JSFP – Walne zebranie członków Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP.

  • Omówienie harmonogramu prac Forum na najbliższe miesiące
  • Wybór Zarządu Forum

11.15-11.30 Przerwa kawowa.
11.30 – 14.30 Raport o stanie dostępności – praktyczne wskazówki dotyczące uzupełniania dokumentu: 

  1. Kto jest zobligowany do złożenia raportu?
  2. Audyt a analiza dostępności.
  3. Jak przeprowadzić audyt dostępności - narzędzia i metody.
  4. Raport poaudytowy, zalecenia a plany działania.
  5. Dostęp alternatywny a raportowanie. Czy raportujemy gotowość czy faktyczne przypadki zapewniania dostępu alternatywnego? Przykłady dostępu alternatywnego.
  6. Sankcje, kary za brak dostępności.
  7. Monitoring stron internetowych a kontrole.