Elżbieta Silny
Koordynatorka ds. szkoleń i forów

tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl