Szanowni Państwo,

w imieniu Centrum Szkoleniowego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie serdecznie zapraszam na pierwsze w tym roku spotkanie stacjonarne w Szczecinie odbywające się w ramach:

FORUM SKARBNIKÓWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

w dniu 1 lutego 2024  w godz. 10.00-14.00

Sala Sesyjna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, ul. A. Mickiewicza 41

Tematem wiodącym będą zagadnienia związane z KSeF, ale też po krótce nakreślimy istotne problemy związane ze schematami podatkowymi.

Spotkanie poprowadzi dwójka ekspertów, przedstawiciele firmy doradczej Deloitte, z biura w Szczecinie:

Program:

I. Faktury ustrukturyzowane i Krajowy System e-Faktur (KSeF):

1. Omówienie stanu prawnego i głównych założeń systemu e-faktur

2. Omówienie procesu wysyłki i odbioru faktur na gruncie nowych przepisów

3. Korzystanie z KSeF – użytkownicy, uprawnienia, uwierzytelnienia

4. Pozostałe aspekty podatkowe i organizacyjne wymagające analizy.

Prowadzący: Wojciech Ruśkiewicz -doradca podatkowy, starszy menedżer w Zespole VAT. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z VAT - w szczególności w doradztwie podatkowym dla sektora publicznego, w tym w postępowaniach podatkowych i sądowych.

II. Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

1. Schematy podatkowe podlegające raportowaniu

2. Podmioty zobowiązane do raportowania

3. Procedura raportowania i terminy

Prowadząca: Marta Winterhalter - doradca podatkowy, starszy menedżer

III. Bieżące sprawy forum – Zarząd Forum

 

Koszt udziału w spotkaniu dla członków Forum - w ramach składki.

Dla osób niezrzeszonych koszt udziału – 430 zł/os

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W ramach spotkania przewidujemy serwis kawowy oraz skromny poczęstunek.

Prosimy o przesyłanie karty zgłoszenia do 26 stycznia 2024 r. mailem na adres: centrum@frdl.szczecin.pl.

W kwestiach związanych ze wstąpieniem do Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego prosimy kontaktować się z Koordynatorem Forum:  Robertem Żarkowskim, tel. 782 570 761

Zapraszamy do udziału