Serdecznie zapraszany do udziału w

VI KRAJOWY KONGRES FORÓW SKARBNIKÓW
12-13 MARCA 2023 R.
Warszawa

Szanowni Państwo Skarbnicy Gmin, Miast, Powiatów, Województw,

to kolejna już VI edycja największego i najważniejszego organizowanego dla Was, Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego – wydarzenia, jakim jest Krajowy Kongres Forów Skarbników w Warszawie.

Organizatorem Kongresu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, a współorganizatorem Krajowa Rada Forów Skarbników JST działająca przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Wydarzenie realizujemy pod hasłem: Współpraca, zmiany, finanse publiczne a program obejmie najważniejsze i kluczowe obszary zarządzania finansami samorządowymi.

O zadaniach, wyzwaniach i problemach samorządów będziemy rozmawiać w trakcie dwóch dni spotkań, dyskusji i debat. Nasze tematy dotyczyć będą wdrożonych i planowanych zmian w zakresie realizacji budżetów, podatków i opłat oraz polityki finansowej w JST. To jak zawsze będzie dobra przestrzeń do spotkania się przedstawicieli rządu, samorządu, biznesu i nauki. Do współpracy w ramach całego wydarzenia jak co roku zapraszamy m.in. Ministerstwo Finansów, Najwyższą Izbę Kontroli, Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych, Regionalne Izby Obrachunkowe oraz Związki Samorządowe.

Nasze doświadczenie poparte wynikami prowadzonych badań i ewaluacji realizowanych wydarzeń w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wskazuje, że najciekawsze ujęcia tematów i pomysły na ich prezentację powstają przy udziale praktyków. Dlatego serdecznie zachęcamy do włączenia się w przygotowywanie najbliższej edycji Kongresu.

Informacje dotyczące VI Kongresu Forów Skarbników oraz wcześniejszych Kongresów znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.kongresskarbnikow.pl

Bieżące informacje o Kongresie: www.kongresskarbnikow.pl